Ngân hàng trung ương của Úc: hỗ trợ phát triển các cơ chế quản lý stablecoin

Jinse Finance đã báo cáo rằng dự thảo luật của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về quy định tiền điện tử, dịch vụ lưu ký và phát hành stablecoin đã tuyên bố rằng stablecoin có thể chiếm một vị trí quan trọng hơn trong hệ thống tài chính. stablecoin có thể được sử dụng rộng rãi để thanh toán. Hơn nữa, tài liệu nói rằng các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra quyết định về CBDC, nhưng đang tích cực nghiên cứu khu vực này. RBA lưu ý rằng một loại tiền kỹ thuật số quốc gia có thể cải thiện hiệu quả của các hệ thống thanh toán trong nước và được sử dụng cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. CBDC trong tương lai có thể được cấp cho những người không cư trú và có khả năng được sử dụng bên ngoài phạm vi quyền hạn của người phát hành.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr