Multichain: Giám đốc điều hành vẫn mất liên lạc và sẽ tạm dừng các dịch vụ chuỗi chéo trên một số mạng

Theo tin tức vào ngày 1 tháng 6, quan chức của Multichain đã đăng trên mạng xã hội rằng trong hai ngày qua, do những tình huống không lường trước được, đã có nhiều vấn đề xảy ra với giao thức Multichain. Nhóm đã làm mọi thứ có thể để duy trì hoạt động của giao thức, nhưng hiện tại họ không thể liên hệ với Giám đốc điều hành Zhaojun và có được quyền truy cập máy chủ cần thiết để bảo trì. Chiều nay, đã xảy ra sự cố với mạng nút quét của Bộ định tuyến5, ảnh hưởng đến các dịch vụ chuỗi chéo thông thường của một số chuỗi. Vấn đề nằm ngoài thẩm quyền và khả năng hiện tại của nhóm. 

Để bảo vệ lợi ích của đa số người dùng, Multichain đã quyết định tạm dừng các dịch vụ chuỗi chéo tương ứng cho các chuỗi bị ảnh hưởng trên giao diện người dùng. Đồng thời, Multichain yêu cầu các đối tác của mình ngừng gọi trực tiếp các hợp đồng thông minh của giao thức Multichain trên các chuỗi bị ảnh hưởng cho các hoạt động xuyên chuỗi. Tất cả các chuỗi bị ảnh hưởng bao gồm: Kekchain, PublicMint, DynoChain, RedLightChain, Dexit, Ekta, HPB, ONUS, Omax, Findora, Planq.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights