Giao thức hợp đồng tương lai Contango ra mắt public testnet trên Arbitrum

Vào ngày 15/12, giao thức hợp đồng tương lai Contango đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt mạng thử nghiệm công khai trên Arbitrum sau vài ngày nữa. Contango đã được đầu tư bởi Coinbase Ventures. Khi một nhà giao dịch mở một vị thế trên Contango, thỏa thuận sẽ vay trên thị trường lãi suất cố định, trao đổi nó trên thị trường spot và sau đó cho vay trên thị trường lãi suất cố định. Thỏa thuận cung cấp delivery thực tế khi nó hết hạn. Thông báo đề cập rằng người dùng tham gia cộng đồng Discord có cơ hội tham gia thử nghiệm trước, đồng thời vì lý do an toàn, phiên bản beta sẽ giới hạn volume giao dịch trong giai đoạn ra mắt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr