Fed Atlanta gọi XRP là “Phương tiện thanh toán quốc tế” trong một báo cáo

Vào ngày 26 tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta gần đây đã kêu gọi sự chú ý đến mô hình kinh doanh của Ripple và cách công ty sử dụng XRP để đáp ứng nhu cầu thanh toán xuyên biên giới trong một báo cáo. Theo ngân hàng, XRP được coi là “phương tiện thanh toán quốc tế”. Báo cáo chủ yếu nhấn mạnh lời hứa của Web3 và việc sử dụng các tài sản kỹ thuật số. Đồng thời nêu bật việc các tổ chức công như ngân hàng trung ương ngày càng áp dụng Web3 và công nghệ chuỗi khối, nó đã thu hút sự chú ý đến Dự án Mariana, một bằng chứng về khái niệm do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Banque de France và các tổ chức tài chính khác đưa ra. 

Để nhấn mạnh mục tiêu của dự án Mariana nhằm thúc đẩy các khu định cư xuyên biên giới hiệu quả hơn, ngân hàng đã đề cập đến Ripple. Điều đáng chú ý là báo cáo này không tập trung vào Ripple hay XRP nói riêng mà tập trung vào bối cảnh Web3 rộng lớn hơn. Ngoài ra, tài liệu không nêu rõ ràng rằng Atlanta Fed có kế hoạch sử dụng XRP để thanh toán.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr