CertiK: Dự án sinh thái cơ sở RocketSwap bị lỗ hổng tấn công

Theo thông báo chính thức trên Twitter của CertiK, dự án sinh thái Base RocketSwap đã bị tấn công bởi một lỗ hổng. Kẻ tấn công đã kết nối tài sản bị đánh cắp với Ethereum, dẫn đến tổn thất 471 ETH (khoảng 868.000 USD). Địa chỉ kẻ tấn công: 0x96c0…..3DE8.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights