Đề án của cộng đồng Aave khuyến nghị điều chỉnh các thông số rủi ro của năm tài sản Aave V3

Cộng đồng Aave Đề án rằng nên điều chỉnh các thông số rủi ro của 5 tài sản Aave V3 (GNO, OP, ARB, stMATIC, MaticX), bao gồm tỷ lệ cho vay trên giá trị và ngưỡng thanh lý.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr