Người sáng lập Solend: Alameda Research đã từng thao túng giá token trong SolendIDO

Vào ngày 25/10, Rooter, người sáng lập Solend, dự án cho vay Solana, đã tweet rằng Alameda Research đã thao túng giá token trong SolendIDO. Trong SolendIDO vào đầu tháng 11 năm ngoái, hai địa chỉ liên kết với AlamedaResearch đã đẩy FDV (Định giá pha loãng hoàn toàn) của Solend’s lên 2,5 tỷ USD bằng cách mua 40 triệu USD mỗi mã vào ngày đầu tiên, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 2,5 tỷ USD. 100 triệu USD theo thứ tự để “xua đuổi” các nhà đầu tư bán lẻ bằng cách tăng giá, và rút 80 triệu USD vào phút cuối cùng của ngày thứ hai của IDO, Solend cuối cùng đã huy động được 26 triệu USD. Rooter cũng cho biết: “Hành động của Alameda phản ánh tư tưởng của SBF – lợi ích xóa bỏ mọi tội lỗi. Cuối cùng biện minh cho phương tiện, đó là lòng vị tha hiệu quả.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr