Phần thưởng mà người dùng mới nhận được sau khi nâng cấp Kava 11 sẽ không còn thời hạn mở khóa

Sau khi nâng cấp thành công mạng chính Kava11 vào ngày 26 tháng 10, phần thưởng mà người dùng mới nhận trong KavaApp sẽ không còn thời hạn mở khóa. Do đó, người dùng Kava nên đăng ký nhận phần thưởng sau khi nâng cấp mạng chính. ForesightNews hôm nay đưa tin rằng đề xuất nâng cấp Kava11 đã được bỏ phiếu và nó được lên kế hoạch nâng cấp vào ngày 26 tháng 10.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr