Binance thu hồi 83% số tiền bị đánh cắp trong cuộc tấn công DNS của Curve Finance

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã giúp thu hồi tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 450.000 đô la bị đánh cắp từ người dùng Curve Finance. Số tiền này chiếm khoảng 83% tổng số tiền bị đánh cắp từ người dùng. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr