BitDAO đề xuất thay thế token BIT trong cải tiến thương hiệu

Theo ghi nhận của Tiendientu, Snapshot của BitDAO hiện đang bỏ phiếu cho đề xuất tìm cách áp dụng nguyên tắc “một thương hiệu, một token”, yêu cầu token quản trị mới thay thế token BitDAO (BIT).

Theo đề xuất BIP-21, hệ sinh thái BitDAO – quản trị (BitDAO) và các sản phẩm (Mantle) sẽ được hợp nhất thành Mantle. Quy trình quản trị và quản lý ngân quỹ sẽ vẫn như cũ, nhưng sau khi được cộng đồng chấp thuận, chủ sở hữu BIT sẽ trải qua quy trình chuyển đổi token thành token Mantle mới. Động thái này diễn ra trước khi ra mắt mạng chính của Mantle, một giao thức Ethereum Layer-2.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr