Worldcoin ra mắt NFT kỷ niệm có tiêu đề “Giới thiệu ứng dụng thế giới”

Vào ngày 10 tháng 5, Worldcoin đã phát hành NFT kỷ niệm “Giới thiệuWorldApp” thông qua nền tảng Zora, nhằm mục đích kỷ niệm việc phát hành WorldApp với cộng đồng toàn cầu. Người dùng có thể đúc miễn phí cho đến Chủ nhật. Tính đến thời điểm xuất bản, 341 địa chỉ đã tham gia casting.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr