Axie Infinity Homeland Alpha Season 3 đã bắt đầu

AxieInfinityHomelandSeason3 đã bắt đầu và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 7. Phần thưởng của mùa giải này bao gồm 5.000 AXS, thành tích mùa giải, hình đại diện giới hạn thời gian, v.v. Các tính năng mới trong mùa giải này bao gồm chức năng SpyX có thể đánh cắp điểm từ những người chơi khác, hỗ trợ ủy thác đất đai, v.v.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr