Trader Joe giới thiệu JOE v2 Liquidity Book với mục tiêu khắc phục IL trong DeFi

Trong whitepaper mới phát hành của Trader Joe mang tên JOE v2 Liquidity Book, họ phác thảo việc sử dụng Liquidity Book (LB ) với tính năng hoán đổi phí biến đổi bổ sung để cung cấp cho các nhà giao dịch các giao dịch bằng 0 hoặc trượt giá thấp, từ đó giảm thiểu tổn thất tạm thời (Impermanent Loss). Chúng ta cùng chờ đợi sự hiệu quả đến từ phương pháp này.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights