Tin nóng ⇢

Thụy Sĩ hợp pháp hóa cho Ngân hàng tiền kỹ thuật số

Hôm nay, Ngân hàng chuyên cung cấp tiền kỹ thuật số SEBA AG đã được FINMA (Cơ quan thị trường Tài Chính Thụy Sỹ) cấp giấy phép CISA để tạo điều kiện và giám sát các giao dịch ở Thụy Sỹ.