Tin nóng ⇢

So sánh đa chiều dữ liệu Airdrop của Optimism và Arbitrum

So sánh đa chiều dữ liệu về việc Airdrop của OP và ARB

• Airdrop gần đây của Arbitrum có quy mô vốn và người dùng lớn hơn so với Airdrop lần đầu tiên của Optimism vào tháng 5 năm 2020.

• Toàn bộ người dùng bình thường đều nhận được airdrop của Arbitrum, trong khi Airdrop đầu tiên của Optimism chỉ dành cho những người dùng hoạt động tích cực.

• Một người dùng có thể kiếm được lên đến $45.000 trong vòng Airdrop đầu tiên của Optimism, còn với Arbitrum con số cao nhất là $13.800

• Vòng Airdrop thứ hai của Optimism chiếm khoảng 0,27% của nguồn cung ban đầu và phần còn lại có thể được sử dụng cho các đợt Airdrop trong tương lai.

• 137 dự án DAO đã nhận được Airdrop với khoảng từ 75.000 ARB đến 8 triệu ARB, có thể tạm gọi là một vòng “airdrop thứ hai” khác

• Hoạt động on-chain của Arbitrum Nova tăng hơn 196% kể từ khi airdrop Arbitrum, và cả Optimism và Arbitrum đều đạt được mục đích tăng TVL trên chuỗi sau khi airdrop thành công.

Arbitrum Airdrop Statistics -Source: Dune Analytics

Phân tích về dữ liệu Airdrop của Arbitrum và Optimism

• Tổng số lượng Airdrop của Arbitrum là 1,275 tỷ ARB, trong đó 91% dành cho người dùng, trong khi vòng Airdrop đầu tiên của Optimism là 215 triệu OP.

• Dựa trên giá vào ngày đầu ra mắt, giá trị ước tính của Airdrop Arbitrum là 1,715 tỷ đô la, và giá trị Airdrop đầu tiên của Optimism là 3,00 tỷ đô la.

Optimism Airdrop Statistics. Source: Dune Analytics

• Chỉ có 88,49% địa chỉ Airdrop của Arbitrum đã yêu cầu 89% số lượng mã thông báo cho đến nay, trong khi chỉ có 63,07% địa chỉ trong vòng đầu tiên của Airdrop Optimism đã yêu cầu 76,28% số lượng mã thông báo.

• Địa chỉ giữ mã thông báo thông qua Airdrop có thể kiếm được lợi nhuận trung bình là 700 đô la trong vòng một tháng kể từ Airdrop. Lợi nhuận cao nhất cho một địa chỉ duy nhất trong vòng một tháng có thể lên đến 50.000 đô la cho Optimism và 45.000 đô la cho Arbitrum.

• Theo trang web chính thức của Arbitrum, số lượng Airdrop có sẵn cho một địa chỉ đơn là từ 625 ARB đến 10.250 ARB.

Arbitrum Airdrop count by Allocation. Source: Dune Analytics

Phân tích lợi nhuận từ airdrop Arbitrum

•32,02% địa chỉ đủ điều kiện nhận được <1000 ARB trong airdrop Arbitrum

•39,35% địa chỉ đủ điều kiện nhận được 1000-2000 ARB

•Hơn 70% địa chỉ đủ điều kiện đã tạo lợi nhuận trong khoảng từ 2000 ARB

•Hiệu ứng tạo giàu trung bình cho phần lớn địa chỉ được ước tính là 1350 đô la

•Lợi nhuận cao nhất từ một địa chỉ đến nay là khoảng 14.000 đô la

•Lợi nhuận cho phần lớn địa chỉ là gấp đôi lợi nhuận từ vòng airdrop Optimism trước đó

•Lợi nhuận lớn nhất từ một địa chỉ trong airdrop Arbitrum chỉ khoảng 30% so với vòng airdrop Optimism trước đó

•Sau airdrop, token sẽ trải qua áp lực bán cao hơn, dẫn đến giảm giá

•OP giảm 58,57% một tháng sau vòng airdrop Optimism đầu tiên

•ARB cũng đối mặt với áp lực bán trong giai đoạn đầu sau airdrop.

Xu hướng giá và quy mô của vòng airdrop OP thứ hai

•Xu hướng giá của ETH trong vòng một tháng sau airdrop OP có liên quan đến thống kê, nhưng ngược lại với xu hướng sau airdrop ARB.

•Xu hướng giá sau airdrop bị ảnh hưởng bởi cả các yếu tố nội và ngoại tại.

•Vòng airdrop OP thứ hai được tiến hành vào ngày 9 tháng 2, với tổng số khoảng 11,7423 triệu OP và khoảng 308.000 địa chỉ được đủ điều kiện nhận airdrop.

•Quy mô của vòng airdrop thứ hai chỉ là 0,27% so với nguồn cung ban đầu, ít hơn rất nhiều so với vòng airdrop đầu tiên.

•Hầu hết các địa chỉ nhận được ít hơn 10 OP, tương đương với lợi nhuận khoảng 13,8 đô la, ít hơn rất nhiều so với vòng đầu tiên.

•Arbitrum không chỉ ra trong các quy tắc airdrop rằng sẽ có các vòng airdrop khác trong tương lai, nhưng một số dự án có thể tiếp tục phân phát airdrop cho người dùng.

Phân tích về Airdrop và Hoạt động On-chain của ARB

 • Arbitrum đã đánh giá các chỉ số khác nhau và airdrop 75.000 ABR cho 137 địa chỉ Thủ khoản DAO, dẫn đến giảm hoạt động trên chuỗi Optimism và tăng hoạt động trên ArbitrumNova.
 • Thống kê ngắn hạn cho thấy rằng vòng airdrop OP đầu tiên không tăng hoạt động trên chuỗi, nhưng vòng airdrop thứ hai tăng số lượng giao dịch hàng ngày và địa chỉ mới.
 • Airdrop ARB cũng dẫn đến giảm số lượng giao dịch hàng ngày và địa chỉ mới trên ArbitrumOne trong ngắn hạn, nhưng tăng trên ArbitrumNova.
 • Người dùng có thể dự đoán về các vòng airdrop tương lai và tham gia các tương tác trên chuỗi, nhưng hành vi này không nhất thiết phải có tính liên tục dài hạn cho một loạt rộng lớn người dùng thông thường.

Tác động của Airdrop đối với Tổng số Tiền khóa DeFi

 • Airdrop có các mục đích khác nhau, bao gồm thúc đẩy sự phát triển của sinh thái chuỗi và thuận tiện cho các tương tác giữa người dùng và giao thức.
 • Airdrop đã dẫn đến sự tăng đáng kể về tổng số tiền khóa của DeFi trên các chuỗi như Optimism và Arbitrum.
 • Vòng airdrop đầu tiên của Optimism đã dẫn đến một sự tăng về khối lượng khóa lên đến 101,18% trong vòng một tháng, và vòng thứ hai tăng lên 10,25%.
 • Airdrop của Arbitrum đã gây ra một sự tăng về khối lượng khóa lên đến 7,97%.
 • Khối lượng khóa của các giao thức hàng đầu đã tăng khác nhau sau các vòng airdrop.
 • Uniswap v3 đã tăng khối lượng khóa lên đến 111,38% sau vòng airdrop đầu tiên của Optimism.
 • SonneFinance đã chứng kiến một sự tăng đáng kể lên đến 136,18% về khối lượng khóa sau vòng airdrop thứ hai của Optimism.
 • AAVE v3 HE ArbitrumExchange đã trải qua một sự tăng về khối lượng khóa trên 25% sau airdrop của Arbitrum.

Có thể bạn quan tâm

Mục lục