Thành phố Đại Liên công bố Kế hoạch hành động ba năm để đổi mới và phát triển Metaverse công nghiệp

Theo tin tức ngày 21 tháng 6, gần đây, thành phố Đại Liên đã xây dựng và ban hành “Kế hoạch hành động ba năm để đổi mới và phát triển siêu vũ trụ công nghiệp Đại Liên (2023-2025)”, phấn đấu đạt được sự hình thành ban đầu của hệ sinh thái công nghiệp của Khu công nghiệp. Metaverse và bước đầu hình thành các cụm đổi mới công nghiệp vào năm 2025. Quy mô và sức sống của đổi mới công nghệ không ngừng được nâng cao, số lượng doanh nghiệp tăng trưởng đều đặn, trở thành một trong những khu vực thí điểm và khu vực tích tụ cạnh tranh nhất của ngành công nghiệp metaverse ở Đông Bắc Trung Quốc và thậm chí cả nước. 

Theo “Kế hoạch”, Thành phố Đại Liên sẽ lấy việc thúc đẩy công nghiệp hóa mới làm hướng chính, tập trung vào việc phát triển lớn hơn và mạnh hơn, tích hợp các ứng dụng và sinh thái công nghiệp, củng cố cơ sở hạ tầng của siêu công nghiệp, cải thiện hệ thống hỗ trợ công nghiệp và toàn diện xây dựng những lợi thế mới trong đổi mới và phát triển công nghiệp. Hiện thực hóa Bước nhảy vọt mới trong sự phát triển của Siêu vũ trụ công nghiệp. Tập trung vào các mục tiêu chính như dự trữ kỹ thuật, canh tác ứng dụng và xây dựng sinh thái của metaverse công nghiệp, hơn 30 dự án kịch bản ứng dụng điển hình sẽ được xây dựng, hơn 30 doanh nghiệp chủ chốt trong lĩnh vực metaverse công nghiệp sẽ được phát triển và hơn 30 cơ hội trao quyền các lĩnh vực liên quan đến metaverse sẽ được xây dựng trung tâm đổi mới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr