Coin98 Super App đã hỗ trợ Sui mainnet

Theo ForesightNews, ví đa chuỗi và cổng DeFi Coin98SuperApp (trước đây là Coin98Wallet) đã tweet rằng Coin98 đã hỗ trợ mạng chính Sui. Người dùng có thể cập nhật Ứng dụng lên phiên bản mới nhất và gửi SUI, các mã thông báo khác và NFT trên Sui.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr