Solana: Cả Solana Foundation và cộng đồng đều không thảo luận về khả năng hard fork

Vào ngày 15 tháng 6, cuộc tranh luận trên Twitter tuần trước về hard fork của Solana dường như không ảnh hưởng đến các nhà phát triển Solana. Matías Kudelski, một nhà nghiên cứu an ninh mạng chịu trách nhiệm kiểm tra mã Solana, nói rằng tôi đã làm việc trong dự án lớn nhất của Solana với hơn 10 nhà phát triển và không ai thảo luận về hard fork. Cả Solana Foundation và người dùng trong máy chủ Discord của giao thức đều không xem xét khả năng xảy ra hard fork.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr