Flare tích hợp cổng API vào Google Cloud Marketplace

Theo ghi nhận của Tiendientu, Flare đã tích hợp cổng API vào Google Cloud Marketplace và nền tảng đám mây tích hợp của Google Cloud hiện hỗ trợ API blockchain Algorand, BNB Chain, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Flare, Litecoin, Songbird và XRP.

Vào tháng 11/2022, Flare đã đạt được sự hợp tác với Google Cloud và các giải pháp của Google Cloud sẽ cung cấp cho Flare một cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, đồng thời xây dựng và giám sát các dịch vụ trên cơ sở hạ tầng này.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr