SEC Hoa Kỳ đồng ý hủy niêm phong các tài liệu bí mật trong vụ kiện Binance

Theo tài liệu của tòa án vào ngày 15 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình một “kiến nghị niêm phong” để tiết lộ nội dung của tài liệu bí mật mà họ đã đệ trình vào tháng trước. bị cáo BinanceBinance.US đã đồng ý hủy niêm phong nhiều tài liệu do SEC đệ trình vào tháng trước. Chúng bao gồm các tài liệu liên quan đến “Đề nghị cưỡng chế và các biện pháp cứu trợ khác” và “Đề nghị ra lệnh bảo vệ chống lại Binance.US”. SEC tuyên bố rằng Binance.US đã gửi các tài liệu được niêm phong lên tòa án để đáp lại yêu cầu trước đó của SEC về việc gửi các tài liệu được niêm phong, gây ra sự chậm trễ đáng kể trong vụ việc. Mặc dù Binance.US (BAM) đã gửi phiên bản sửa đổi của các tài liệu liên quan nhưng các chuyên gia vẫn lo ngại do tầm quan trọng của vụ việc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights