Puffer Finance: Vé xác thực đã được cấp cho đợt xác thực đầu tiên đã đăng ký

Puffer Finance đã đăng trên mạng xã hội rằng Vé xác thực (VT) cho đợt xác thực đầu tiên được đăng ký (7-16 tháng 5) đã được phát hành.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr