Quỹ Phòng Hộ Point72 Nắm Giữ 77,5 Triệu USD Bitcoin Spot ETF Của Fidelity

Theo CoinDesk, quỹ phòng hộ khổng lồ Point72 đã tiết lộ trong hồ sơ 13F nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) rằng họ nắm giữ 77,5 triệu USD cổ phiếu quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin Spot (ETF) Fidelity (FBTC) tính đến cuối quý 1 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr