Singapore IDEG: Càng gần The Merge nhà đầu tư càng thận trọng

Khi thông tin The Merge xuất hiện vài tuần trước thì giá ETH bắt đầu tăng mạnh nhưng càng gần chuyển sang PoS tâm lý nhà đầu tư sẽ trở nên thận trọng nhiều hơn là phấn khích như trước.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr