Bitcoin ETF spot Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng khoảng 251 triệu USD vào ngày 17 tháng 5

Theo giám sát của Lookonchain, dữ liệu Bitcoin ETF spot Hoa Kỳ đã được cập nhật vào ngày 17 tháng 5 và 9 ETF đã bổ sung thêm 3.743 BTC (khoảng 251,56 triệu USD). Grayscale đã thêm 397 BTC (khoảng 26,7 triệu USD) và hiện nắm giữ 288.895 BTC (19,42 tỷ USD). BlackRock đã thêm 1.435 BTC (96,44 triệu USD) và hiện nắm giữ 276.190 BTC (18,56 tỷ USD).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr