Sui mainnet được nâng cấp lên phiên bản V1.8.1

Theo tin tức ngày 31 tháng 8, mạng chính Sui đã được nâng cấp lên phiên bản V1.8.1. Bản cập nhật này bao gồm việc thêm cờ chức năng cấu hình giao thức zkLogin để thử nghiệm mạng phát triển và sử dụng logic xác minh bằng chứng cập nhật để xác minh chữ ký zkLogin; khi xây dựng mã Move, phiên bản cập nhật có thêm cảnh báo kẻ nói dối liên quan đến so sánh bộ sưu tập trong mã khung Sui (Túi, Bảng và TableVec); cập nhật gán mã lỗi để hỗ trợ cấu trúc báo cáo lỗi rõ ràng hơn, v.v.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights