SEC gửi hồ sơ kiến ​​nghị chống lại Binance

Vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình kiến ​​nghị chống lại Binance, yêu cầu Tòa án Quận Columbia cho phép nộp các tài liệu được niêm phong.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights