Melon là gì?

Melon (MLN) là một giao thức dựa trên Ethereum để quản lý tài sản on-chain phi tập trung. Đây là một giao thức để mọi người hoặc tổ chức quản lý tài sản của họ hay tài sản của người khác trong một môi trường an toàn và có thể tùy chỉnh. Melon trao quyền cho bất kỳ ai thiết lập, quản lý và đầu tư vào các phương tiện đầu tư chuỗi tùy chỉnh.

Melon nhằm mục đích phi tập trung hóa việc quản lý tài sản truyền thống, một lĩnh vực trước đây là của các công ty và cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Ý tưởng là tiền điện tử Melon có thể hạ thấp các rào cản gia nhập đối với việc quản lý tài sản, mở ra khả năng tiếp cận với nhiều người tiêu dùng toàn cầu hơn.

Melon nhằm mục đích tạo ra một hệ thống thay thế. Sử dụng cổng web của dự án, người dùng có thể đầu tư vào quỹ, danh mục đầu tư do những người dùng khác cung cấp và những người dùng khác có thể đầu tư vào sáng kiến của họ. Giao thức Melon sử dụng crypto MLN để thực hiện các hoạt động khác nhau trên nền tảng.

Melon cập nhật cho người dùng về trạng thái của lộ trình phát triển thông qua trang web và blog chính thức của mình.

Melon hoạt động như thế nào?

Giao thức Melon là một tập hợp tính toán của các hợp đồng thông minh được thực thi bởi blockchain Ethereum.

Bởi có thiết kế này, phí giao dịch được thanh toán bằng ether. Các khoản phí này bao gồm chi phí sử dụng sức mạnh điện toán của Ethereum và phần mềm của Melon.

Bản thân giao thức này bao gồm hai lớp, lớp quỹ và lớp cơ sở hạ tầng, và nó đi kèm với thư viện Javascript riêng cho phép hỗ trợ trình duyệt web.

Lớp quỹ

Lớp quỹ là nơi người dùng khởi chạy và kiểm soát các khoản tiền mà người dùng khác có thể đầu tư. Mỗi lớp quỹ bao gồm hai phần:

“The Hub” (Trung tâm) được coi là cốt lõi của lớp quỹ, vì nó cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để thiết lập quỹ và theo dõi các thành phần tạo nên quỹ.

“The Spokes” (Các nấc thang) sử dụng các hợp đồng thông minh để xác định các quỹ do mỗi nhà quản lý quỹ tạo ra và đóng góp các dịch vụ cụ thể cho quỹ. Các ví dụ bao gồm Vault – một thành phần được sử dụng để lưu trữ token thay mặt cho quỹ và cổ phiếu, một thành phần theo dõi quyền sở hữu quỹ.

Lớp cơ sở hạ tầng

Các lớp cơ sở hạ tầng được kiểm soát bởi Melon Council – DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) của Melon.

Một số ví dụ về hợp đồng cơ sở hạ tầng bao gồm: Hợp đồng “bộ điều hợp” – hợp đồng liên kết một số nội dung nhất định với nguồn cấp dữ liệu giá cho các giao dịch.

Hợp đồng “động cơ” – mua MLN cho ETH để giúp thanh toán cho một số tính toán nhất định.

Hợp đồng “nguồn giá” – cung cấp thông tin chung cần thiết cho các hành động trong quỹ.

Bảo mật giao thức

Tính bảo mật của giao thức Melon là điều tối quan trọng đối với Melon Council. Melonport đã có một số cuộc kiểm toán được thực hiện bởi các kiểm toán viên có uy tín (Least Authority, Deja vu, Solidured, ChainSecurity). Bởi thế, Melon Council khuyến khích bất kỳ ai sẵn sàng sử dụng Melon với một lượng AUM đáng kể để tiến hành kiểm toán của riêng họ.

Ngoài ra, họ khuyến khích và thưởng cho các báo cáo bí mật từ cộng đồng bằng chương trình tiền thưởng bug (lỗi) đang diễn ra.

Chương trình tiền thưởng bug của Melon

Để kiểm tra tính bảo mật của các hợp đồng thông minh của họ và để phát hiện ra các lỗ hổng có thể có trong code, họ mời và thách thức mọi người ở ngoài tìm ra các vectơ tấn công bảo mật / lỗ hổng bảo mật trong giao thức Melon. Tổng phần thưởng là 247,989 DAI có sẵn để trả tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ được trả cho tất cả các lỗ hổng bảo mật hợp lệ được tìm thấy và tiết lộ cho Melon Council.

Melon Council

Melon Council là một DAO quản lý giao thức và chịu trách nhiệm bảo trì trong tương lai. Tất cả các quyết định do Melon Council đưa ra có thể được tham chiếu trong thời gian thực trên giao diện aragonOS của Melon Council.

Các hoạt động của DAO Melon Council được cung cấp bởi aragonOS. Một DAO Aragon tùy chỉnh cho Melon Council đã được triển khai và có thể tương tác tự nhiên với giao thức Melon.

Sứ mệnh

Nhiệm vụ dài hạn của Melon Council là:

  • Duy trì tính toàn vẹn của mạng lưới
  • Tối đa hóa sự chấp nhận của người dùng
  • Thúc đẩy sự đổi mới và tăng sức hấp dẫn của mạng lưới

Trên thực tế, Melon Council chịu trách nhiệm về những việc sau:

  • Nâng cấp giao thức
  • Phân bổ tài nguyên
  • Thông số mạng lưới

Kết luận

Melon là một giao thức quản lý tài sản hoàn toàn phi tập trung cho phép bất kỳ ai thiết lập, quản lý an toàn và / hoặc đầu tư vào quỹ tài sản kỹ thuật số một cách mạnh mẽ và không cần sự cho phép. Nó cho phép các nhà quản lý tài sản tạo ra các phương tiện đầu tư có thể tùy chỉnh của riêng họ trên Ethereum chỉ trong vài phút và không cần văn phòng hỗ trợ hoặc trung gian tài chính.

Nói tóm lại, Melon cung cấp một nền tảng cho các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư hoạt động theo cách an toàn, minh bạch, hiệu quả, ít tốn kém hơn. Cuối cùng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho người dùng cuối cũng như các nhà đầu tư.

Nguồn: Tapchibitcoin.io

- Advertisement -

― Advertisement ―

spot_img