Mặc dù ETH tăng lên 2000$ nhưng các nhà giao dịch Bitcoin vẫn tin BTC sẽ về 20.000$

Bitcoin ( BTC ) vẫn sẽ quay trở lại gần 20.000 đô la, phân tích mới cảnh báo khi BTC / USD cố gắng kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tháng. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr