GREE đã đạt được sự hợp tác với Sui, sẽ trở thành người xác thực Sui và phát triển các trò chơi Web3

Vào ngày 24 tháng 6, gã khổng lồ trò chơi xã hội Nhật Bản GREE thông báo rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược với MystenLabs, nhà phát triển Su blockchain lớp 1. Theo bản ghi nhớ, công ty con BLRD thuộc sở hữu hoàn toàn của GREE, có trụ sở tại Singapore, sẽ lên kế hoạch trở thành người xác thực nút cho Sui. Ngoài ra, họ có kế hoạch sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong nước tại Nhật Bản để phát triển các trò chơi dựa trên Web3 và triển khai chúng trên Sui . Đầu tháng này, GREE, AvaLabs và công ty trò chơi gumi đã cùng nhau khởi động kế hoạch hỗ trợ phát triển trò chơi Web3 có tên “AvalancheArcad3”, Arcad3 nhằm mục đích hỗ trợ các công ty trò chơi Web2 truyền thống gia nhập lĩnh vực trò chơi Web3.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr