f2pool ra mắt phiên đấu giá thứ tự, mở thầu cho “Satoshi hiếm”

Tin tức ForesightNews, nhóm khai thác tiền điện tử f2pool (Fish Pool) đã công bố ra mắt chức năng đấu giá Ordinals, đợt đầu tiên gồm 10 “Satoshi hiếm” cấp độ không phổ biến, giá cơ sở của mỗi Satoshi được đặt ở mức 288USDT. Đợt đấu giá đầu tiên sẽ kéo dài trong 24 giờ và USDT được hỗ trợ để đấu thầu. 1 Satoshi là đơn vị đo lường nhỏ nhất của Bitcoin, theo giao thức Ordinals, Satoshi đầu tiên được sắp xếp trong mỗi khối là một “Satoshi hiếm”. Theo các sự kiện định kỳ của Bitcoin, các khối Satoshi đầu tiên được khai thác có các mức độ hiếm khác nhau. f2pool sẽ thường xuyên liệt kê các satoshi hiếm trên trang đấu giá để các nhà sưu tập đấu giá.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr