Trình duyệt Brave ra mắt phiên bản v1.51 tự động sao lưu NFT trong ví

Trình duyệt bảo mật Brave dành cho máy tính để bàn phiên bản v1.51 đã giới thiệu chức năng sao lưu tự động NFT trong ví Brave. Người dùng chỉ cần lưu nó vào (hoặc nhập vào) Brave Wallet để đảm bảo tính bảo mật lâu dài của siêu dữ liệu NFT, chẳng hạn như hình ảnh và mô tả sưu tầm được. Brave giải thích rằng bản thân NFT không phải là hình ảnh, GIF hay video mà là mã thông báo với một bộ siêu dữ liệu. Chính siêu dữ liệu này cung cấp cho NFT tên, mô tả, thông tin bộ sưu tập và có thể được liên kết với một hình ảnh, video hoặc nội dung cụ thể khác. Bản thân siêu dữ liệu có thể tốn kém để đưa vào chuỗi khối, vì vậy hầu hết các bộ sưu tập lưu trữ nó trên mạng lưu trữ phi tập trung như IPFS. Mặc dù web được phân cấp, nhưng các tệp được lưu trữ không phải lúc nào cũng được phân phối tốt. Chỉ với một nút bấm trên Brave, Brave có thể trở thành một cổng IPFS cá nhân.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr