Kẻ tấn công Tornado Governance đã thu được tổng cộng 483.000 TORN từ Tornado Governance Vault

Jinse Finance đã báo cáo rằng theo người dùng Twitter Giám sát Ember, những kẻ tấn công Quản trị Tornado đã thu được tổng cộng 483.000 TORN từ Kho quản trị Tornado. Hiện tại, 6.000 TORN được gửi vào Bitrue; 379.300 TORN được bán trên chuỗi và đổi lấy 375 ETH, với giá bán trung bình là 1,8 USD; vẫn còn 97.700 TORN chưa được bán/chuyển nhượng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr