Dữ liệu: 52 triệu người Mỹ sở hữu crypto vào năm ngoái, chiếm 20% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ

Coinbase tweet rằng tính đến năm 2023, 52 triệu người Mỹ (chiếm 20% dân số trưởng thành của Hoa Kỳ) sở hữu crypto.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr