Nigeria đứng đầu thế giới về tìm kiếm tiền điện tử trong mùa downtrend

Một nghiên cứu của CoinGecko cho thấy gần đây Nigeria đứng đầu trong số 15 quốc gia được nghiên cứu về tìm kiếm thông tin tiền điện tử. Xếp thứ hai là UAE.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr