Dữ liệu: Khối lượng giao dịch SEI trên Upbit đạt 560 triệu USD

Dữ liệu của CoinGecko cho thấy sau khi SEI được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc như Upbit và Bithumb, một số lượng lớn giao dịch đã diễn ra, đặc biệt là cặp tiền SEI/KRW của Upbit, có khối lượng giao dịch cũng đạt 560 triệu đô la Mỹ, trong khi Binance SEI /KRW Với khối lượng giao dịch USDT là 160 triệu đô la, Upbit có khối lượng gấp ba lần khối lượng đó. Với sự bùng nổ về khối lượng giao dịch tại thị trường Hàn Quốc, khoảng cách giá giữa thị trường toàn cầu và thị trường Hàn Quốc cũng đã chứng kiến ​​một “cao cấp kim chi”. Ngay khi Upbit được niêm yết, nó đã giao dịch cao hơn khoảng 70% so với Binance.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights