Dữ liệu: Kể từ năm 2022, dự án tiền điện tử có lợi nhuận cao nhất trên Binance Launchpad là STEPN

Theo dữ liệu từ CoinGecko, Binance Launchpad có số liệu thống kê dự án tiền điện tử mang lại lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2022. Token gốc GMT của STEPN đã đạt được lợi nhuận gấp 411 lần từ mức giá ban đầu đến mức cao nhất, dẫn đầu các dự án khác. Các giao thức SpaceID và Hooked gần nhất với STEPN về hiệu suất, với lợi nhuận gấp 41 lần so với cùng kỳ. Trong khi STEPN đứng đầu danh sách các dự án được triển khai trên nền tảng từ năm 2022 trở đi, AxieInfinity vẫn dẫn đầu danh sách tổng thể của tất cả các dự án được triển khai trên Binance Launchpad ngay từ đầu. Token gốc của AxieInfinity, AXS, có lợi nhuận gấp 1649 lần giá phát hành. Mã thông báo AXS ban đầu có giá 0,1 USD và tăng lên mức giá cao nhất là 164,9 USD vào tháng 11 năm 2021.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights