Chủ tịch SEC: Tiền điện tử là chứng khoán và các nền tảng cung cấp chúng cần phải được đăng ký với SEC Hoa Kỳ

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler đã tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội rằng theo luật, tiền điện tử là hợp đồng đầu tư và các nền tảng cung cấp chúng cần phải được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. 

Các bên trung gian phải tuân thủ luật chứng khoán và được đăng ký với Ủy ban. Nhiều nền tảng nghĩ rằng các hợp đồng đầu tư mà họ thêm vào là một thứ khác và các quy định xác định chính xác nó là gì, chứ không phải bạn gọi chúng là gì. Gensler nhấn mạnh rằng các hợp đồng đầu tư tồn tại khi bạn đầu tư tiền của mình vào một doanh nghiệp chung với kỳ vọng hợp lý rằng những nỗ lực của người khác sẽ được đền đáp. 

Thị trường tiền điện tử bị không tuân thủ các quy định. Không phải là quy định không rõ ràng. Luật pháp rất rõ ràng, nếu bạn là sàn giao dịch chứng khoán, người thanh lý, nhà môi giới hoặc đại lý, bạn phải tuân thủ và đăng ký với chúng tôi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr