Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (24/8): Sợ hãi (25 điểm)

Chưa thấy động lực làm Bitcoin tăng giá trở lại làm cho tâm lý chung của các nhà đầu tư giảm so với hôm qua (28 điểm).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr