Khảo sát: 88% số người được hỏi bày tỏ sự lạc quan trong mười năm tới

Theo một cuộc khảo sát do Binance thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023, các khách hàng tổ chức của họ rất lạc quan về triển vọng của tiền điện tử trong năm tới và hơn thế nữa. Nghiên cứu được thực hiện bởi Binance Research và nhóm Binance VIP và Tổ chức, đã khảo sát 208 khách hàng trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm nay. Trong số những người được hỏi, 52% có tài sản tiền điện tử được quản lý (AUM) dưới 25 triệu đô la và 22,6% có tài sản tiền điện tử được quản lý hơn 100 triệu đô la. Theo báo cáo, 63,5% số người được hỏi cho biết họ lạc quan về triển vọng của tiền điện tử trong năm tới và 88% số người được hỏi cho biết họ lạc quan về 10 năm tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr