Trò chơi mới của Shiba Inu mang tên Shiba Eternity

Shiba Inu hợp tác với PlaySide Studios để phát triển trò chơi mới và họ đã công bố tên cho nó là Shiba Eternity.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr