Khối lượng giao dịch SEI đã vượt 1,6 tỷ đô la trong 24 giờ qua

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, khối lượng giao dịch của SEI đã vượt quá 1,6 tỷ đô la trong 24 giờ qua và các sàn giao dịch tiền điện tử như Coinbase, Binance và Kraken đều tung ra token cùng lúc với mạng SEI ra mắt. Theo báo cáo, Sei là một mạng mới được xây dựng bằng cách sử dụng CosmosSDK, cái gọi là bộ công cụ phát triển phần mềm, có thể được sử dụng để dễ dàng xây dựng các chuỗi khối mới có thể tương tác với các mạng khác trong hệ sinh thái Cosmos.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights