Voyager yêu cầu được rút khoản tiền 350 triệu đô la từ một NHTM tại Mỹ

Voyager yêu cầu tòa án giải quyết số tiền hơn 350 triệu đô la do NHTM Metropolitan nắm giữ của khách hàng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr