OpenAI thông báo đã triển khai chương trình đào tạo mô hình tiên tiến thế hệ tiếp theo

OpenAI thông báo rằng ban giám đốc đã thành lập một ủy ban an toàn chịu trách nhiệm kiểm soát hướng phát triển AI. Họ cho biết họ đã bắt đầu đào tạo “mô hình tiên tiến thế hệ tiếp theo” của công ty trong những ngày gần đây và dự kiến ​​​​hệ thống mới này sẽ đạt đến “cấp độ khả năng tiếp theo” dẫn đến AGI

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr