Cơ quan luật Singapore đề xuất giải quyết kiện tụng thông qua Metaverse

Edwin Tong, thành viên cấp cao một bộ của Chính phủ Singapore đề xuất xử lý các tranh chấp đơn giản của toàn án trong không gian ảo để tiết kiệm chi phí và không gian cho Singapore.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr