OKX bị nghi ngờ ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng sống tại Nhật Bản

Theo tin tức ngày 27/6, phiên bản toàn cầu của OKX bị nghi ngờ ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng sống tại Nhật Bản. Một thông báo trong ứng dụng cho biết rằng do luật pháp và quy định của địa phương, các sản phẩm trao đổi OKX không có sẵn ở Nhật Bản. Người dùng vẫn có thể đăng ký/đăng nhập và truy cập ví OKX. Nếu người dùng không cư trú tại Nhật Bản, họ có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm trao đổi OKX với danh tính hợp lệ do chính phủ cấp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr