Các nhà đầu tư tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng 12% trong 1 năm rưỡi qua

Báo cáo tiền điện tử KuCoin cho thấy các nhà đầu tư tiền điện tử trong số những người trưởng thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong 18 tháng qua, tăng từ 40% lên 52%, theo cuộc khảo sát. Trong khi các nhà đầu tư nam vẫn chiếm ưu thế ở mức 57%, thì sự tham gia của nhà đầu tư nữ đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Gần một nửa (47%) nhà đầu tư tiền điện tử từ 18 đến 30 tuổi là phụ nữ. Điều này cho thấy khi việc áp dụng tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, khoảng cách giới tính ngày càng thu hẹp, với các nhà đầu tư tiền điện tử nữ trên 45 tuổi chỉ chiếm 37% tổng số. Thế hệ trẻ chiếm ưu thế trong các nhà đầu tư tiền điện tử, với các nhà đầu tư từ 31 đến 44 tuổi chiếm đa số ở mức 48%, tiếp theo là các nhà đầu tư từ 18 đến 30 tuổi với 37%. 

Cuộc khảo sát cho thấy 31% tổng số nhà đầu tư tiền điện tử đã thực hiện khoản đầu tư tiền điện tử đầu tiên trong ba tháng qua, với 54% nhà đầu tư dưới 30 tuổi tham gia thị trường vào năm ngoái, chứng tỏ tầm ảnh hưởng của giới trẻ. Ngoài ra, các nhà đầu tư trên 37 tuổi đã đầu tư vào tiền điện tử trong hơn hai năm, cho thấy tiền điện tử đã trải qua quá trình áp dụng ổn định. Kết quả cho thấy 33% nhà đầu tư dưới 30 tuổi đã đầu tư hơn 100.000TL. Sự quan tâm cao của thế hệ trẻ và sự tham gia của các nhóm tuổi khác cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng đối với tiền điện tử trong nước.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights