Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBeosin: Lĩnh vực Web3 thiệt hại xấp xỉ 890 triệu USD do...

Beosin: Lĩnh vực Web3 thiệt hại xấp xỉ 890 triệu USD do sự cố bảo mật trong quý 3, vượt tổng thiệt hại nửa đầu năm

Theo tin tức ngày 27 tháng 9, Beosin đã công bố báo cáo bảo mật Web3 toàn cầu trong quý 3 năm 2023. Các điểm chính như sau: Trong quý 3, tổng thiệt hại trong lĩnh vực Web3 do các cuộc tấn công của hacker, lừa đảo lừa đảo và sự cố RugPull đạt 889,26 triệu USD; số lỗ trong quý này vượt quá năm 2023 Tổng thiệt hại trong nửa đầu năm (thiệt hại quý 1 và quý 2 lần lượt xấp xỉ 330 triệu USD và 333 triệu USD); tổng cộng 43 sự cố an ninh lớn đã xảy ra trong quý, dẫn đến khoản lỗ 540,16 triệu USD. Trong số đó, 29 trường hợp xảy ra trong lĩnh vực DeFi, chiếm khoảng 67,4%. 29 cuộc tấn công DeFi này gây thiệt hại tổng cộng 98,23 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số tất cả các loại dự án; chia theo loại tấn công: 9 sự cố rò rỉ khóa riêng gây thiệt hại 223 triệu đô la Mỹ; sự cố bảo mật MixinNetwork gây thiệt hại 200 triệu đô la đô la Mỹ; 22 Lỗ hổng trong hợp đồng đã dẫn đến khoản lỗ khoảng 93,27 triệu đô la Mỹ.