Công cụ tổng hợp DEX ParaSwap phát hành mã thông báo mang tính kinh tế PSP 2.0

Công ty tổng hợp DEX ParaSwap đã phát hành mã thông báo kinh tế học PSP2.0, giới thiệu hệ thống tăng cường phần thưởng và lưu ký xã hội (ParaBoost), nhằm mục đích trả lại phí PSP2.0 cho người dùng cung cấp giá trị cho ParaSwapDAO, chẳng hạn như phí tự động tích lũy. Được sử dụng để thưởng cho giao thức, do đó làm cho ParaSwap trở thành sản phẩm công cộng của cộng đồng; đại tu hệ thống PSPSKING; đề xuất một PSP công bằng (vPSP).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr