Bitcoin Miner Hut 8 sẽ hợp nhất với US Bitcoin Corp trong All-Stock Merger of Equals

Vào ngày 16 tháng 6, công ty khai thác Bitcoin Hut8 sẽ hợp nhất với công ty khai thác và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính hiệu năng cao USBitcoinCorp (USBTC) của Hoa Kỳ trong một vụ sáp nhập bình đẳng trên toàn bộ cổ phiếu. Công ty được sáp nhập sẽ có tên là Hut8Corp. (NewHut) và sẽ là một thực thể đã đăng ký tại Hoa Kỳ. NewHut đã đệ trình một bản sửa đổi bổ sung đối với tuyên bố đăng ký của mình trên Mẫu S-4 (tuyên bố đăng ký đã sửa đổi) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Tuyên bố tiết lộ rằng sức mạnh tính toán trước khi khai thác của các cơ sở khai thác MedicineHat và Drumheller của NewHut ở Alberta đã tăng lên 7,5EH/s so với 7,02EH/s được tiết lộ trước đó. Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 7 tháng 2, Hut8MiningCorp. đã thông báo rằng họ và ban giám đốc của công ty khai thác mỏ Hoa Kỳ và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính hiệu suất cao USBTC đã công bố thỏa thuận phê duyệt thỏa thuận hợp nhất kinh doanh cuối cùng. Công ty kết hợp là Hut8Corp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr