Binance đã ngừng cung cấp dịch vụ P2P cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt

Vào ngày 26 tháng 8, dịch vụ Binance P2P không còn liệt kê năm ngân hàng Nga bị trừng phạt trên trang web của mình nữa. Người phát ngôn của Binance cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cập nhật hệ thống của mình để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định địa phương và toàn cầu. Khi các lỗ hổng được chỉ ra, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết và khắc phục chúng càng sớm càng tốt. Phương thức thanh toán trong chính sách tuân thủ của chúng tôi không có sẵn.” Báo cáo trước đây cho biết Binance gần đây đã xử lý một số lượng lớn giao dịch bằng đồng rúp hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt toàn cầu. Một đánh giá gần đây trên trang web dịch vụ Binance C2C đã tiết lộ rằng Binance gần đây đã cung cấp cho khách hàng Nga ít nhất năm ngân hàng Nga bị trừng phạt (bao gồm Ross Bank và Tinkoff Bank) làm tùy chọn xử lý thanh toán.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights